Deel/Bewaar

We zamelen op de recyclageparken meer dan 40 verschillende afvalsoorten in. Ze worden allemaal gerecycleerd of zo milieuvriendelijk mogelijk verwerkt. 

Restafval en groente- en fruitafval horen niet thuis op het recyclagepark. Ook met aarde kan je niet op onze recyclageparken terecht. 

Deze afvalsoorten kan je niet naar het recyclagepark van Gentbrugge brengen: roofing, asbest, meer dan 1m³ steenpuin, meer dan 0,1 m³ gips(karton).     

            

NIET-RECYCLEERBAAR AFVAL
categorie afvalsoort containernummer
bouw gipskarton, gips 4
  roofing 5
brandbaar brandbaar grofvuil 1
 SELECTIEF AFVAL 
categorie afvalsoort containernummer
banden autobanden 45
fietsbanden 46
bouw asbesthoudend afval 6
steenpuin 3
timmerhout en planken 2
dwarsliggers 7
elektro grote huishoudtoestellen 33
koel- en vriestoestellen 32
tv en monitoren 34
overige toestellen 35
glas onzuiver glas 19
hol glas (flessen en bokalen) 17
vlak glas 18
hergebruik textiel 48
KGA autobatterijen 42
batterijen 43
frituurolie 44
KGA 40
motorolie 41
tl-lampen 36
kunststoffen verpakkingen plasticfolies 22
harde plastics 26
piepschuim 25
PMD 21
metaal metaal 30
stookolietanks enkel Proeftuinstraat
papier papier en karton 15
tuin boomstronken 12
snoeihout 11
tuinafval 10
diverse   kurk 23
matrassen 20
krengen  

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: