Deel/Bewaar

kringlooptuiniersDe kringloopwerking van IVAGO ging van start in 1996. Deze gedreven groep vrijwilligers volgde een opleiding om de inwoners van Gent en Destelbergen met raad en daad bij te staan om het GFT-afval te verwerken. Je kan bij hen terecht op de demoplaatsen, op informatiestanden, infoavonden… Wij organiseren regelmatig gratis opleidingen en cursussen voor wie het graag wat grondiger aanpakt.

Wil je graag persoonlijk advies bij je thuis of op een openbare composteerplek? Onze kringlooptuiniers staan voor je klaar. Stuur voor meer info een e-mail naar info@ivago.be.

 demoplaatsen

Om te demonstreren dat kringlooptechnieken goed te integreren zijn in je tuin werden 3 demoplaatsen aangelegd op de recyclageparken in de Proeftuinstraat, Drongen en in Destelbergen.

De demoplaatsen zijn open van april tot en met september.demoplaats Proeftuin

Gent - Proeftuinstraat
Elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12 uur

Drongen - Koninginnelaan
Elke 2de zaterdag van 9.30 tot 12 uur

 

Kom even een kijkje nemen op één van de drie demonstratieplaatsen. Je vindt ze naast de recyclageparken. De kringlooptuiniers geven je graag uitleg over het composteringsproces. Ze informeren je over de verschillende systemen om thuis te composteren en ze kunnen je een systeem aanraden dat past bij jouw situatie. Ook over andere kringloopelementen zoals een bladwand, vlechtwerken, takkenwal...  geven ze je graag informatie en tips.

Op de demoplaatsen in de Proeftuinstraat en in Destelbergen bouwden we een heuse kringlooptuin. Je kan er naast een compostbak en -vat in werking ook een takkenwal, een bladwand, vlechtwerk... zien.

top


demoplaats Proeftuinstraat

de proeftuinDe IVAGO-personeelsparking aan de Proeftuinstraat werd gevoelig uitgebreid. Dat was ook nodig, want het aantal medewerkers nam toe tot 400! Van deze gelegenheid maakten we gebruik om een zone in te richten als kringlooptuin en demonstratieplaats voor kringlooptechnieken.  Een tuinontwerpster met ervaring in ecologische projecten, begeleidde dit project. In de kringlooptuin zal je kennis kunnen maken met een milieuvriendelijke en afvalarme manier van tuinieren. Alles wat in de tuin groeit, heeft waarde. We proberen alle groenresten dan ook zoveel mogelijk terug in de tuin te gebruiken.  Daarvoor bestaan verschillende technieken en systemen zoals takkenwallen, mulchen, blad- en snipperwanden enz. In een kringlooptuin werken we met de natuur mee in plaats van deze naar onze hand te zetten. Composteren maakt hier natuurlijk deel van uit, maar groenresten voorkomen staat hoger op de ladder dan deze te verwerken

De opbouw van onze kringlooptuin gebeurde in verschillende stadia:

najaar 2010: groenbemester

Een groenbemester heeft verschillende voordelen: lege percelen in de moestuin worden zo onkruidvrij gehouden in het najaar. De wortels zorgen voor een betere grondstructuur. Sommige planten zoals Tagetes (stinkertjes) geven zelfs ontsmettende stoffen af via hun wortelstelsel zodat ze aaltjes e.d. kunnen voorkomen. In het voorjaar worden de afgestorven plantenresten ingewerkt zodat de organische stoffen kunnen omgevormd tot humus. Hou bij de keuze rekening met de toekomstige aanplanting, de grondsoort en de periode van het jaar. Je kan groenbemesters inzaaien vanaf mei (boekweit) tot en met oktober (winterwikke, winterrogge en gele mosterd).

Wij kozen voor winterrogge en gele mosterd omdat deze nog in oktober kunnen ingezaaid worden.

Tijdens de wintermaanden werken we het ontwerp van de kringlooptuin verder uit zodat we in het voorjaar aan de realisatie kunnen beginnen.

top

november 2010: haag planten

aanplanten haag

Alle houtachtigen die jaarlijkse snoei verdragen zijn bruikbaar als haagplant. Je kan kiezen tussen een groenblijvende of loofverliezende haag, tussen een haag uit één soort of een gemengde haag of een haag bestaande uit bosbomen of uit bosrandsoorten.

Voor de haag in onze kringlooptuin sluiten we niet-ecologische en uitheemse opties bij voorbaat uit (denk maar aan de typische haagconiferen zoals Leylandii). Ook grootbladige en snelgroeiende soorten zoals paplaurieren en klimop kiezen we liever niet. Ze leveren immers per definitie veel groenafval op.

Bij de keuze lieten we vooral de hoeveelheid groenafval, de bodem en een diversiteit van het aanbod een rol spelen. We opteren voor 4 segmenten waarin telkens andere planten gebruikt worden. Op die manier kunnen we proefondervindelijk vaststellen wat de verschillen zijn in groeiwijze, onderhoud, hoeveelheid en verwerking groenresten …

Algemeen stellen we dat planten met blote wortel of met kluit moeten geplant worden wanneer ze in winterrust zijn. Concreet wil dit zeggen van november tot april. Hou wel steeds rekening met de weersomstandigheden! Bij aanhoudend vriesweer wacht je beter wat zachtere temperaturen af.

Tot de planten aangeslagen en dicht gegroeid zijn, voorzien we paaltjes en gladde draad. Uiteraard kiezen we voor FSC-gekeurd hout. We plaatsen deze 50 cm in de grond en 1 m boven de grond.

top

februari-maart 2011: de kringloopelementen

In deze fase maken we werk van de kringloopelementen. Hiermee doelen we op alle systemen waarmee we groenresten in de tuin kunnen verwerken. Hiermee bespaar je heel wat ritten naar het recyclagepark.

Eind februari 2011 kregen we de hulp van VLACO (Vlaamse Compostorganisatie) om enkele systemen van snoeihoutverwerking op te starten.

Meer informatie over hoe je zelf een takkenwal, snipperwand … maakt, vind je hier.

snipperwand/bladwand stap 1: plaatsen van betonnet

Een snipperwand is een kringloopwand met een iets strakkere look. We kiezen voor een gemengde wand: een deel wordt uitgevoerd met kippengaas en betonnet om snippers te bevatten en in een ander stuk bekleden we de wanden met chapenet. In dit gedeelte kunnen we in de toekomst alle bladeren kwijt!

takkenwal

Aan de ingang van onze Proeftuin bouwen we 2 takkenwallen. Wij kiezen voor een wal in de vorm van een halve cirkel, maar je kan het thuis makkelijker aanpakken door voor een recht exemplaar te opteren.

De kleinste ril vullen we met bundeltjes kleinere takken. In de grote wal kunnen we zowat al de rest kwijt. We vullen nog niet tot bovenaan omdat we in de komende maanden nog wat hout te verwerken zullen krijgen. Wellicht maken we dan de hoogste takkenril ook bovenaan vast met kleinere latjes om te voorkomen dat de wal zich zet door de druk van het houtafval.

stap 2: takkenwal vullenstap 3 : takkenwal is gevuld

vlechtwerk

De groendienst van Destelbergen plantenbedvoorzag ons van verse wilgentenen om een verhoogd plantperk aan te maken en een vlechtscherm. Het is belangrijk dat je over voldoende soepel (en dus liefst vers) materiaal beschikt. Na verloop van tijd zijn de takken te stug om nog te verwerken.

Met behulp van een grondboor maken we gaten om de palen vast te zetten. Daartussen kunnen we het verse wilgenhout vlechten. Eerst bereiden we de takken voor door ze ongeveer op lengte te knippen en uitstekende twijgen te verwijderen. Na afloop gebruiken we de takkenschaar om de uitstekende delen gelijk te knippen.

 

top

mei 2011: keermuren van recupklinkers en houten paaltjes

opbouw keermuur

In onze kringlooptuin is een hoogteverschil tussen de plantenberm en het gedeelte waar de openluchtklas staat en gazon. Om dit hoogteverschil gedeeltelijk te keren bouwen we samen met de hulp van enkele vrijwillige kringlooptuiniers twee keermuren, een met recupstenen en een met houten paaltjes.

We gaan aan de slag met gerecupereerde klinkers die we in Vlaams verband stapelen. We bouwen de muur lichthellend naar de verhoogde berm om de stabiliteit van onze muur te verbeteren. De ruimte achter de keermuur vullen en stampen we laag per laag goed aan. Op termijn kan op de muur een spontane vegetatie ontstaan en zullen ook solitaire bijen er een plekje vinden.

Iets verder in de tuin graven we een sleuf tegen de verhoogde plantenberm van zo'n 40 à 60 cm diep. Hierin plaatsen we houten paaltjes van verschillende lengtes. Na het plaatsen van de paaltjes vullen we de ruimte achter de keermuur aan.

Door de muurtjes kan je een hoogteverschil in de tuin sneller breken en krijg je meer ruimte in de tuin.

top

mei 2011: aanplanten tuin

aanplanten tuin

Een tuinarchitecte maakte een beplantingplan op. Bij de plantenkeuze hanteerde ze enkele ecologische basisprincipes. Zo hield ze bijvoorbeeld rekening met de natuurlijk groeivorm en de te verwachten hoogte en breedte zodat snoeien tot het uiterste minimum kan beperkt worden.

De ‘proeftuin’ is zoveel mogelijk opgevat als een gewone tuin. We willen mensen laten ‘proeven’ van de verschillende mogelijkheden van de kringlooptuin. Er is ook ruimte voor fruit, groente en kruiden zodat ‘proeven’ hier ook realiteit wordt.

We vinden ook heel wat bodembedekkers (zoals elfenbloem, rotsooievaarsbek, klimop). Dat zijn laaggroeiende planten die zich over de bodem uitbreiden waardoor onkruid geen kans meer krijgt. Een ideaal alternatief voor grote gazons.

Daarnaast zijn er struiken als liguster, vlinderstruik en hertshooi die insecten aantrekken. Rode en zwarte bessen, kamperfoelie en liguster vormen dan weer een culinair paradijs voor vogels.

Ook een stukje gazon en een bloeirijk grasland zullen niet ontbreken. Die zaaien we echter pas in het najaar.

Het beplantingplan en plantenlijst kan je downloaden via onderstaande links:

beplantingplan (jpeg, 25,7 kB)
plantenlijst bodembedekkers (pdf, 12,04 kB)

plantenlijst struiken - klimplanten - bomen - vaste planten - bolgewassen - zaaimengsel (pdf, 63,87 kB)

top

juli 2011: kleur in de Proeftuin

bloemen in de proeftuin

Er komt kleur in onze tuin! De kattestaarten, vlinderstruiken, en kattekruiden staan volop in bloei. Ze trekken bijen en vlinders aan. Ook aan onze tomatenstruik rijpen de eerste tomaten.

De planten in de Proeftuin overleefden dus het droge voorjaar. Veelvoudig water geven was broodnodig. Onze ondergrondse watertank met een inhoud van 5 m³ was gelukkig goed gevuld met regenwater.

top

 

 

eerste pompoen

augustus 2011: eerste pompoenen gesignaleerd in de Proeftuin

In het voorjaar werden in de gevlochten plantenbedden 2 pompoenplantjes geplant. De aarde in het plantbed werd aangevuld met compost om de planten te voorzien van extra voedingsstoffen. Deze hebben goed hun werk gedaan. De pompoenplanten blijven groeien. Net zoals de pompoenen. De pompoenen zullen verwerkt worden in de pompoensoep die we aanbieden tijdens de laatste permanenties op de demonstratieplaatsen. 

top

najaar 2011: Laat het gras maar groeien

In het najaar zetten we de voorlopig laatste stap in de aanleg van onze Proeftuin. Eerst maakten we de grond los met behulp van een frees. De stenen in de grond bleven rustig zitten en zorgen zo voor de nodige drainage. Eventuele stenen aan het maaioppervlak moesten we natuurlijk wel verwijderen. Nadien zorgde een flinke hoeveelheid kwaliteitscompost voor de verbetering van de bodem en werd het gras gezaaid.

najaar 2011 gras

We willen er niet zomaar een mooi strak gazonnetje van maken. Rond de appelaar ligt een stukje bloemenweide. Dit stuk met verschillende soorten akkerbloemen hoeven we maar 2 keer per jaar onder handen te nemen met de zeis of bosmaaier. Daarnaast verdelen we het gazon met traaggroeiend gras in een half-intensief gedeelte en een intensief gedeelte. Dat laatste wordt het wandelpad waar we vaak moeten maaien.  De rest toveren we om in een hooilandschap waar we bijzonder weinig werk aan hebben: enkele keren per jaar met de maaier passeren volstaat.

Ter voorbereiding van het voorjaar werden de bloembollen geplant. Zowel de boshyacinten, narcissen en daslook zullen in het voorjaar de Proeftuin opfleuren. Deze bollen zullen voor heel wat kleur in de tuin zorgen.

top

voorjaar 2012: bouw van een insectenhotel

insectenhotel

We isoleren onze huizen steeds beter en zorgen ervoor dat er geen spleten of kieren in onze huizen te bespeuren zijn. Hierdoor verliezen de solitaire wespen en bijen hun nestplaatsen. Om deze bijen en wespen te voorzien van een plaats om hun eitjes in te liggen bouwden we een insectenhotel.

De solitaire bijen en wespen zijn zeer nuttige beestjes die zorgen voor de bestuiving en voor de bestrijding van schadelijke insecten. In tegenstelling tot de bijen en wespen die in kolonies leven en in de zomer van je frisdrank komen proeven, steken de solitaire bijen en wespen de mens niet.

Een insectenhotel is een stapeling van verschillende materialen die hol zijn. Welke vorm en welke materialen je hiervoor gebruikt, is volledig afhankelijk van je creativiteit.

We kiezen ervoor om een soort huisje tegen een muur te maken en vullen dit op met snelbouwstenen, holle stengels of stro, dakpannen, boomstammen, bakstenen… in.

Het bouwwerk oriënteerden we zuidoost zodat het voldoende zon krijgt en beschut tegen regen en wind.

top

voorjaar 2012: daslook komt boven 

daslook

 Vorig jaar plantten we daslook in ons hazelaarsbosje in wording.

Allium Ursinum is een plant uit de lookfamilie. De soortnaam Ursinum (= van de beren) is ontstaan uit het bijgeloof dat beren zich na hun winterslaap eerst aan deze planten te goed deden.

Daslook bloeit van april tot juni en verspreidt een sterke uiengeur. Als de plant nog niet bloeit kan je de bladeren gebruiken in salades en soepen.
Katten hebbe
n het niet voor daslook en zouden dan ook uit de buurt blijven.

top

 

 voorjaar 2012: eerste bewoners aangekomen

bewoners insectenhotel

 

 De eerste bewoners van het insectenhotel in de Proeftuin zijn aangekomen. De holtes die in de bouwconstructie voorzien zijn, worden door de bewoners dicht gemaakt met o.a. zand om hun eitje in het nestje te becshermen tegen de buitenwereld. 

top

 

 

mei 2012: de Proeftuin in bloei margrieten in bloei

Vorig jaar werd de Proeftuin zorgvuldig aangeplant. Nu de lente in het land is, is er heel wat kleur in onze Proeftuin. Zo staan de margrieten, eendagsbloemen en kattestaarten weelderig in bloei.

 

 

top

voorjaar 2013: hotel volgeboekt

bij aan bijenhotelTijdens het voorjarr en de zomer was het IVAGO-bijenhotel in onze Proeftuin bijna volgeboekt. Bijtjes vlogen af en aan. De vrouwtjes waren volop in de weer om de nesten voor te bereiden voor het nageslacht. De nesten worden bekleed met modder, hars, zandkorrels, leem of stukjes blad. Als de bijen achterwaarts in de gangen vliegen, doen ze dit om stuifmeel te lossen of om een eitje te leggen. Iedere kamer die een eitje, nectar en stuifmeel bevat wordt afgesloten met een tussenwand. Zo heeft een nesttunnel meerdere kamers met telkens één eitje. De vrouwelijke eitjes zitten het diepst in de tunnel, vooraan zitten de mannetjes en vaak zijn de eerste kamers leeg om de eitjes te beschermen tegen parasitaire wespen of andere belagers.

Uit elk eitje komt één larfje, die zich voeden met de voorraad stuifmeel, aangelegd door de vrouwtjes. Hierna verpoppen de larven zich. De meeste solitaire bijen overwinteren als pop. Eerst komen de mannetjes uit, zij wachten de vrouwtjes op om te paren. De mannetjes sterven snel en voor de vrouwtjes kan de cyclus van nesten zoeken, stuifmeel en nectar aanbrengen, eitjes leggen beginnen. Iedere bijensoort heeft een andere en beperkte vliegperiode.

Afhankelijk van de temperaturen in het voorjaar zijn de eerste bijen er reeds in februari of maart. De periode waarin de bijen aan en af vliegen is belangrijk voor de determinatie van de soort.

 top

voorjaar 2013: laat de courgette maar groeien courgette in Proeftuin

In het plantenbed in de Proeftuin werden enkele kruiden en groenten geplant. Deze werden in het voorjaar verwend met extra compost. Zo kunnen we nu genieten van heerlijke zelfgekweekte tomaten en bieslook. Ook de courgette is volop aan het groeien. Deze meet momenteel 50 cm. Deze giant soort kan tot 1.80 meter worden. Wij zijn alvast benieuwd hoe groot hij wordt en hoeveel liter soep we er kunnen van maken tijdens de laatste permanentie.

 

 

top

zomer 2013: Proeftuin trekt insecten aan

In de Proeftuin zijn er heel wat insecten te bespeuren. Niet enkel aan het bijenhotel is het een druk aan en af vliegen van bijen. Ook de planten die een tweetal jaar geleden werden aangeplant trekken nu volop bijen, hommels, vlinders... aan. bij onder het stuifmeel

Op de vlinderstruik zitten heel wat vlinders bij elkaar. In de bloemen van de hibiscus zie je hoe bijen opzoek zijn naar stuifmeel. Je kan zo observeren hoe de bijen onder het stuifmeel zitten.
Aan het kattenkruid zie je hoe de bijen de nectar uit de bloemen zuigen.

Al de bloemen in de demotuin zijn een waar paradijs voor deze insecten.vlinders op vlinderstruik

top


 

demoplaats Drongen

In het najaar van 2012 werd het recyclagepark van Drongen heraangelegd. Zo kregen ook de kringlooptuiniers van IVAGO een nieuwe plaats op het recyclagepark voor hun demotuin.

  • voorjaar 2013: hotel volgeboekt
  • voorjaar 2013: laat de courgette maar groeien

een nieuwe demoplaats

Op de nieuwe demoplaats vind je niet alleen verschillende composteersystemen, maar je kan er ook verschillende technieken bekijken om je snoeihout op een 'nuttige' en 'creatieve' manier te verwerken in je tuin. Zo spaar je heel wat ritten naar het recyclagepark met je tuinafval uit. 

De ruwbouw van de takkenwal, vlechtscherm en plantenbakken werd vooraf geplaatst. Zodat we direct konden starten met het invullen van de takkenwal en het vlechten van het scherm.

Volgende stappen werden ondernomen:

aanplanten demoplaats

aanplanten demoplaats Drongen

 

Bij de keuze van de planten werd er gekeken naar de eigenschappen van deze planten. Zo kozen we voornamelijk bedembedekkers. Dit zijn planten die een laagje vormen boven de grond, waardoor onkruid zich minder goed kan ontwikkelen. Op deze manier sparen we ons heel wat werk uit.

 

ruwbouw kringloopelementen

ruwbouw kringloopelementen

 

De ruwbouw van de verschillende kringloopelementen lieten we 'aanplanten' zodat we met de kringlooptuiniers direct van start konden gaan met het opvullen van deze elementen. We kozen voor palen vervaardigd uit kastanjehout, omdat dit duurzaam hout is, die langer meegaat.

 

 

 

vlechten vlechtwerk en plantenbakken

vlechtwerk

 

Via de groendienst kregen we wilgentakken die ideaal zijn om mee te vlechten. Na het vlechten van de takken werd iedere craeatie nauwkeurig afgewerkt. Alle zijtakken werden afgeknipt en de takken werden op gelijke lengte afgeknipt. Zo verkregen we een strak vlechtwerk en 2 verhoogde plantenbakken waar we later groenten, kruiden of andere planten in kunnen planten.

opvullen takkenwal

invullen takkenwal

(de ideale manier om je snoeihout te verwerken)

 

De takkenwal is een brede rij palen die zig zag tegenover elkaar geplaats werden, die we kunnen opvullen met allerlei snoeihout. Hier konden zowel de kleine zijtakken van de vlechtwerken in verwerkt worden als de dikkere takken, die te groot zijn om te vlechten. Je kan een speels effect bekomen door deze takken eerst in bussels samen te knopen, vooraleer de takkenwal te vullen.

 

top

 


Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: