Deel/Bewaar

groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Een groot deel van het huishoudelijk afval bestaat uit organisch materiaal. Resten van groenten en fruit, snijbloemen, theezakjes, koffiegruis… horen niet bij het restafval. Ze kunnen verwerkt worden tot een nuttig en milieuvriendelijk product: compost.

Voorkomen: 

 • Gft kan je zelf composteren in een compostvat of -bak. Compost kan je gebruiken in de tuin of in bloembakken. 
 • Eet de schil van groenten en fruit op wanneer mogelijk. De meeste voedselwaarde zit vaak onder de schil. Spoel eerst grondig. 
 • Gebruik zoveel mogelijk van de groente. Maak bijvoorbeeld bouillon van het groene overschot van wortels of prei. 

wel: 

 • schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
 • dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
 • broodresten
 • vlees- en visresten, schaaldierresten (maar geen mossel- of oesterschelpen)
 • vaste zuivelproducten (kaas), eieren en eierschalen
 • fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)
 • papier van keukenrol
 • mest van kleine huisdieren
 • kamer- en tuinplanten (met potgrond)
 • versnipperd snoeihout
 • zaagmeel en schaafkrullen van onbehandeld hout
 • biozakjes (composteerbare zakjes met OK Compost logo)

niet: 

 • grof snoeihout, takken en boomwortels
 • vloeistoffen (melk, soep, koffie ...)
 • kattenbakvulling
 • schelpenzand uit vogelkooi
 • mossel- of oesterschelpen
 • beenderen, dierlijk (slacht)afval, krengen
 • as van open haard
 • aarde en zand
 • timmerhout
 • plastic en bioplastic
 • luiers of hygiëne-afval
 • stof uit de stofzuiger
 • sauzen, vet, oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
 • theezakjes en koffiepads
 • mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
 • kurk, plastic, glas, metalen
groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Hoe aanbieden: 

Gent

huis-aan-huisinzameling

 • Enkel in groene container voor gft-afval.
 • Container aanbieden met gesloten deksel en wielen aan de straatkant.
 • Buiten plaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling om 19 uur ’s avonds en ten laatste op de ophaaldag om 7 uur. Tenzij je in een van deze straten woont.
 • Afval niet aandrukken. 
 • Leg een krant onderaan de container. 
 • Composteerbare zakjes met het OK-compostlogo zijn toegelaten. 
 • Gewicht beperken: 60 kg voor een 240 l-container, 30 kg voor een 120 l-container, 15 kg voor 60 l-container en 10 kg voor 40 l-container.

Elke klant die een gft-container aanvraagt, krijgt gratis een gft-verzamelbakje met biozakjes. Het bakje en de zakjes zijn ook te koop in aan IVAGO-onthaal.

gebouwen met meer dan 10 wooneenheden

 • In de verzamelcontainer voor gft of in de gft-schuif van het sorteerpunt.

Destelbergen

 • Enkel in groene container voor gft-afval.
 • Container aanbieden met gesloten deksel en wielen naar de straatkant.
 • Buitenplaatsen ten vroegste de dag voor de ophaling vanaf 18 uur.
 • Na de ophaling zo spoedig mogelijk binnenplaatsen.
 • Afval niet aandrukken.
 • Leg een krant onderaan de container.
 • Composteerbare zakjes met het OK-compostlogo zijn toegelaten. 
 • Gewicht beperken: 30 kg voor een 120 l-container, 10 kg voor een 40l-container.

Wat gebeurt ermee: 

IVAGO brengt het ingezamelde gft-afval naar de composterings- en vergistingsinstallatie. Daar wordt het gft-afval verwerkt tot kwaliteitscompost. Daarbij wordt biogas opgewekt dat wordt omgezet in elektriciteit en warmte. 

Een trommelzeef scheidt snoeihout van het kleine groente-, fruit- en tuinafval. Dit wordt in een ‘pulper’ gemengd met water. Een zeef haalt er steentjes en ander niet te composteren materiaal uit. Daarna wordt de gft-brij ontdaan van zandresten en aarde.

De gft-brij blijft twee weken in de reactoren om te vergisten of 'rotten'. In de afgesloten silo’s zetten een hele reeks bacteriën het afval om tot biogas. Het verbranden ervan in de gasmotoren levert elektriciteit op, voldoende voor het jaarverbruik van zo’n 2.000 gezinnen.

De brij die uit de reactor komt, wordt dan gemengd met gehakseld snoeihout en in afgesloten tunnels gecomposteerd. Onkruidzaden, ziektekiemen en schimmels worden er vernietigd. De compost rijpt daarna nog enkele weken. 

Login

registreer je voor:

 • je ophaalkalender
 • beurten recyclagepark
 • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: