Deel/Bewaar

Kleine of grote verbouwingen, er komt altijd een heleboel afval vrij. Sorteren doe je best aan de bron. Hou de verschillende afvalsoorten (steenpuin, asbesthoudende materialen, kga, roofing, metaal ...) tijdens het afbreken apart. 

Deel/Bewaar

asbesthoudend afval

Het gebruik en hergebruik van asbest is sinds 1998 verboden. Asbest werd vroeger veel gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen, maar het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het gebruik en hergebruik ervan is sinds 1998 verboden. Wees voorzichtig met asbesthoudende materialen. Meer informatie over het verwijderen van asbest vind je op asbestinfo.be

Voorkomen: 

Wees voorzichtig en hou rekening met deze voorzorgsmaatregelen: 

 • voorkom stofvorming en gebruik altijd een stofmasker
 • bevochtig het materiaal vooraf
 • gebruik geen slijpschijven of boormachines, breek het materiaal zo weinig mogelijk
 • hou het strikt gescheiden van ander bouwafval en gooi het zeker niet in de containers voor steenpuin
 • gebruik wegwerphandschoenen
 • deponeer het asbestmateriaal voorzichtig in de container

wel: 

 • enkel gebonden asbest
 • oude golfplaten
 • asbestleien (vlakke, vierhoekige platen een blauwachtige kleur)
 • gas-, water- en rioleringsleidingen (grijze kleur, vezelige structuur op breukvlakken)
 • vlakke gevelplaten of binnenschotten
 • bloembakken

niet: 

 • asbest in losse of niet-gebonden vorm, zoals spuitasbest, asbestkoord, isolatieplaten of vloerplaten van verwarmingsketels, asbestkarton, isolatiegips …
 • Contacteer hiervoor een gespecialiseerde firma
asbesthoudend afval

Hoe aanbieden: 

Met asbest kan je enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug. Elk gezin kan jaarlijks tot 200 kg hechtgebonden asbest gratis afleveren. Wil je meer dan 200 kg asbesthoudend afval naar een recyclageparken brengen? Dan betaal je volgens het tarief van selectief afval.
Niet-gebonden asbest kan je enkel laten verwijderen door een gespecialiseerde firma. Hiermee kan je niet op de recyclageparken terecht. 

Wat gebeurt ermee: 

IVAGO springt voorzichtig om met asbestcement. In de grote containers past een heel grote zak. Als de container vol is wordt de zak goed afgesloten en gestort op een gespecialiseerd stort.

 top

 


Deel/Bewaar

treinbiels

wel: 

 • oude dwarsliggers

Hoe aanbieden: 

Met oude dwarsliggers kan je terecht op elk recyclagepark ( c o n t a i n e r n u m m e r 7 ) .

top

Wat gebeurt ermee: 

Treinbiels worden naar een gespecialiseerde verwerkingsinstallatie gebracht. Ze worden er versnipperd voor verbranding. 

Deel/Bewaar

gipskarton

Sorteren: 

 

wel: 

 • resten van platen gipskarton
 • los gips
 • cellenbeton
gipskarton

Hoe aanbieden: 

Tot 0,1 m³ gips(karton) kan je gratis op elk recyclagepark afleveren. Wil je meer dan 0,1 m³ gipskarton naar het recyclagepark brengen? Dan kan dit tegen betaling op de recyclageparken met weegbrug. Je betaalt volgens het tarief van niet-recycleerbaar afval.

Wat gebeurt ermee: 

Momenteel wordt gipskarton nog gestort op een gespecialiseerd stort. We onderzoeken de mogelijkheid om het te recycleren.

top


Deel/Bewaar

roofing

wel: 

 • resten van roofing en asfalt

Hoe aanbieden: 

Met roofing kan je enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug. Je betaalt het volledige gewicht aan het tarief van niet-recycleerbaar afval.

Wat gebeurt ermee: 

Storten op een gespecialiseerd stort.

top


Deel/Bewaar

steenpuin

Voorkomen: 

 • Door een goede samenwerking tussen bouwheer, architect, aannemer en onderaannemers kan heel wat bouwafval vermeden worden.
 • Zo brengen 'schuine hoeken' veel meer afval met zich mee, omdat er meer zaag- en hakafval overblijft. 

wel: 

 • bakstenen
 • steengruis
 • niet-gewapend beton
 • dakpannen
 • faience
 • porselein
 • aarden borden en kruiken
 • lavabo's, wc-potten
 • eventueel vermengd met kleine hoeveelheden aarde, zand of cement

niet: 

 • asfalt
 • golfplaten (asbesthoudend)
 • glaswol
 • gipsplaten
 • plastic
 • roofing
 • aarde
 • behangpapier
 • hout
 • papier

Hoe aanbieden: 

recyclageparken

bouwafvalzakken

Je kan steenpuin ook bij je thuis laten ophalen. Daarvoor kan je bij IVAGO speciale bouwafvalzakken aanschaffen. De zakken hebben een inhoud van 1 m³.

Meer informatie over de manier van aanbieden en de kostprijs van de zakken vind je hier.

Wat gebeurt ermee: 

Het steenpuin wordt gezeefd en gebroken en kan aangewend worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw.

top


Deel/Bewaar

timmerhout en planken

wel: 

 • timmerhout en planken
 • vezelplaten
 • houten meubels
 • houten vensterkaders
 • deuren

niet: 

 • MDF-platen
 • snoeihout
 • laminaat(parket)

Hoe aanbieden: 

Met timmerhout en planken kan je terecht op elk recyclagepark (containernummer 2).

Wat gebeurt ermee: 

Het ingezamelde timmerhout wordt verwerkt tot spaanderplaten.

top


Login

registreer je voor:

 • je ophaalkalender
 • beurten recyclagepark
 • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: