Deel/Bewaar

Op 6 juni 1994 werd de “Intercommunale Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken”, afgekort IVAGO, opgericht als samenwerking tussen de stad Gent, de gemeente Destelbergen en de private partner ECOV (destijds een samenwerkingsverband tussen VLAR, WATCO en Seghers Engineering, vandaag bestaat ECOV uit INDAVER en SUEZ) . Het was de eerste gemengde intercommunale  voor afvalbeheer in Vlaanderen!  IVAGO gaf de voorbije 20 jaar vorm aan een toekomstgericht afvalbeleid in Gent en Destelbergen en leverde pionierswerk in Vlaanderen.

Tom en TineOp korte tijd veranderde er heel wat in Gent en Destelbergen. Intensieve communicatie- en sensibilisatiecampagnes maakten de bevolking op een eenvoudige manier wegwijs in de hele vernieuwingsoperatie en brachten de knepen van het afval sorteren bij. Bekende Gentenaars als Koen Crucke, Jan Hoet en Gilda De Bal gaven het goede voorbeeld.  In Gent verdwenen de oude ijzeren vuilnisemmers naar de schroothoop. De huisvuilophaling werd grondig gereorganiseerd. Selectieve ophaling was de nieuwe boodschap: gft, pmd, glas en papier/karton werden voortaan aan huis opgehaald.  En dat alles al in 1996!

 

‘slimme’ afvalcontainers

Als eerste voerde IVAGO het principe ‘de vervuiler betaalt’ in. ‘Slimme’ afvalcontainers – uitgerust met een elektronische chip -  verschenen reeds in 1998 in het straatbeeld van de Gentse randgemeenten en Destelbergen. Op korte tijd zag IVAGO de hoeveelheid afval die nog overbleef om te verbranden gevoelig dalen.
 
Er kwamen nieuwe en ruime containerparken, later omgebouwd tot echte recyclageparken uitgerust met elektronische meetsystemen en weegbruggen en gericht op het zo goed mogelijk terugwinnen van waardevolle materialen en grondstoffen.

 

Openbare reiniging in 2004Nette stad

De dienst openbare reiniging van IVAGO groeide uit van een cel met een 30-tal straatvegers tot een legertje van bijna 100 medewerkers, gewapend met hypermoderne veegmachines en een planmatige aanpak. De jaarlijkse strijd om de Gentse Feestenzone schoon te maken is een weerkerend succesnummer.

bouw verbrandingsinstallatie in 1996

 

Stoom en stroom

In ’96 bouwde IVAGO de oude verbrandingsoven om tot een hoogtechnologische verbrandingsinstallatie aangepast aan de nieuwste milieunormen. Later volgde de realisatie van een deNOxinstallatie die de schadelijke stikstofoxides uit de lucht haalt en dioxines vernietigt.
Vandaag produceert IVAGO niet enkel elektriciteit voor eigen gebruik en het openbare net, maar levert via een ondergrondse stoomleiding vooral warmte aan het nabijgelegen UZ Gent.

 

 

 

 

Zoveel bedrijven, zoveel oplossingen

Met een aparte afdeling IVAGO-bedrijfsafval levert IVAGO service op maat voor ruim 4.000 bedrijfsklanten: van de kruidenier om de hoek, over de talloze horecazaken in het stadscentrum tot alle vestigingen van de Universiteit Gent.

De echte basis van IVAGO vormen natuurlijk de ruim 370 medewerkers. In weer en wind zijn ze op pad. Een groep harde werkers die met plezier de handen uit de mouwen steekt. Met het hart op de tong en recht door zee! Als echte Gentenaars.

ophaling in de sneeuw

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: