Deel/Bewaar

Wil je meer te weten komen over afval? Dan kan je met je vereniging een bezoek brengen aan de verbrandingsinstallatie van IVAGO. Je kan ook bij IVAGO terecht voor het ontlenen van wisselbekers en veegmateriaal.

Tot slot kunnen culturele, sport-, of jeugdverenigingen die erkend zijn door de stad Gent hun afval met een speciale toegangskaart net als gewone huisgezinnen afleveren op een van de zeven recyclageparken of laten ophalen aan huis.

Ontdek wat IVAGO biedt voor jouw vereniging:

 


 

bezoek

Wil je de verbrandingsinstallatie van IVAGO eens in werking zien? Breng dan met je vereniging een bezoek aan de installatie.

Een bezoek start steeds met een korte uiteenzetting in het auditorium. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie maak je kennis met de historiek, doelstellingen en taken van IVAGO en werpen we een eerste blik op de werking van de afvalverbrandingsinstallatie. Het geheel neemt zo'n 2 uur in beslag.

Hierna volgt een geleid bezoek aan de installatie, waarbij we de verschillende stappen in rookgaswassing en energierecuperatie bekijken.

Uiteraard kunnen op aanvraag bepaalde zaken meer belicht worden. Dit vraag je best wel op voorhand aan.

Een bezoek aan IVAGO kost 50 euro, te betalen voor aanvang van het bezoek. Het bezoek kan pas doorgaan bij een minimum van 10 aanwezige deelnemers.

De verbrandingsinstallatie is toegankelijk voor kinderen vanaf 12 jaar en is niet geschikt voor mensen met hoogtevrees of die slecht te been zijn. Aangepast schoeisel is aangewezen. Draag makkelijke schoenen zonder hakken. Wij voorzien helmen om aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Je kan een bezoek aanvragen door onderstaande formulieren in te vullen.

top


 

afvalinzameling: gelijkgesteld met huisgezin

Verenigingen die erkend zijn door stad Gent worden op het vlak van afvalinzameling gelijkgesteld met particuliere huisgezinnen. De tarieven liggen beduidend lager dan deze voor bedrijfsafval.

Enige uitzondering hierop zijn verenigingen die duidelijk commerciële activiteiten uitoefenen of waarvan de hoeveelheden aangeboden afval dermate groot zijn dat deze niet meer vergelijkbaar zijn met de hoeveelheden van een particulier huisgezin. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de glasophaling bij sommige verenigingen. Deze verenigingen kunnen een beroep doen op onze afdeling bedrijfsafval. 

Maak een afspraak met onze vertegenwoordigers. 

Als je vestiging in het verstedelijkt gebied ligt, bied je het restafval aan in gele IVAGO-zakken (maximum 3 per ophaalbeurt).
Ligt je vereniging in landelijk gebied of in Destelbergen, dan stelt IVAGO een grijze en groene container ter beschikking om je restafval en GFT-afval gescheiden aan te bieden. 
Papier en Karton, glas en PMD geef je mee met de gewone ophaling. Alle informatie kan je terugvinden op de ophaalkalender.

Indien je éénmalig meer restafval hebt dan normaal, kun je beroep doen op een comfortdienst.

top


 

recyclagepark

Erkende verenigingen kunnen een recyclageparkkaart voor verenigingen aanvragen bij IVAGO. Daarmee kan je met een 40-tal verschillende afvalsoorten terecht op de 7 recyclageparken. Net zoals een particulier huisgezin krijgt iedere erkende vereniging jaarlijks 12 gratis aanbiedingen. Zijn deze aanbiedingen opgebruikt, dan kan je terecht op de parken die uitgerust zijn met een weegbrug. Je betaalt dan het gewicht van het achtergelaten afval. Ook hier hanteren we hetzelfde tarief als voor een particulier huisgezin.

Je kan een toegangsbadge voor het recyclagepark aanvragen door dit formulier in te vullen.

 top


 

grofvuil

Heb je na een grote opkuis in je lokaal heel wat grofvuil liggen?

IVAGO komt in Gent je grofvuil op aanvraag ophalen. De exacte datum van ophaling kan je zelf kiezen uit een hele reeks voorgestelde data. De data vind je terug op de ophaalkalender.

Je belt ten laatste één week voor de gekozen dag naar IVAGO op het nummer 09 240 81 11 of je kan een ophaling online aanvragen via dit formulier.

In Destelbergen haalt IVAGO tweemaal per jaar op een vaste dag gratis het grofvuil op aan huis. De exacte datum kan je vinden op je ophaalkalender. Brandbaar grofvuil en metaal worden afzonderlijk ingezameld.

top


 

afval van grotere activiteiten

Organiseer je een fuif of een ander groot activiteit? IVAGO zorgt voor betaalbare oplossingen voor de inzameling van het afval. Zo kan je bijvoorbeeld zelf de containers komen halen en terugbrengen (de grootste kosten betreffen immers de vervoers- en personeelskosten). Op aanvraag kunnen verenigingen zowel afvaleilanden als Gentse feestencontainers (240 l-containers met een vlagje) bekomen om het afval in te zamelen.

Probeer je fuif of activiteit zo afvalarm mogelijk te maken. Ga na welke afvalstromen er na de fuif toch nog zullen overblijven en hoe die kunnen ingezameld worden. Het is makkelijker op te ruimen, je spaart kosten uit en het is goed voor het milieu.

Verenigingen kunnen ook gratis gebruikmaken van de herbruikbare bekers van IVAGO. Er zijn twee modellen beschikbaar: 25 cl en een pilsglasmodel. Je betaalt 10 % van het aantal ontleende bekers cash als waarborg bij afhaling. Deze waarborg wordt volledig terugbezorgd na aftrek van 1 euro per ontbrekende of beschadigde beker. De bekers moeten op de afgesproken datum netjes gewassen en afgedroogd teruggebracht worden. Je kan bekers aanvragen via dit formulier.

 top


 

eenmalige schoonmaakactie

Wil je samen de buurt van je lokaal een grote poetsbuurt geven? Organiseer dan een éénmalige schoonmaakactie. IVAGO helpt je alvast op weg met logistieke steun.

top

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: