2017: een uitdagend maar bijzonder vruchtbaar IVAGO-jaar. Met dank aan de burger

08 november 2017
Deel/Bewaar

Op de commissie verzelfstandiging van de Gentse gemeenteraad stelde IVAGO zijn evaluatieverslag voor het lopende jaar 2017 voor. 2017 is voor de intergemeentelijke vereniging een uitdagend maar voorlopig bijzonder vruchtbaar jaar. De verschillende doelstellingen en projecten, zoals vastgelegd in het beleidsplan 2014-2019, worden stapsgewijs gerealiseerd. Met dank aan de burger die de vele veranderingen vlot accepteerde.

Een greep uit de opmerkelijkste vaststellingen:

- De netheidsbarometer klimt met 89,2 % voor het eerst boven de doelstelling van 88 %.
- De hoeveelheid opgehaald sluikstort gaat verder in dalende lijn. Tot eind augustus werd 346 ton opgehaald, t.o.v. 358 ton en 381 ton in dezelfde periode in 2016 en 2015. Het aantal meldingen nam daarentegen toe tot 12.579 (+ 822) in dezelfde periode. In samenwerking met Stad Gent en Digipolis werd een meldingsapp voor sluikstorten gelanceerd.
- Voor het vijfde jaar op rij nam de hoeveelheid restafval per inwoner in Gent af. Er blijft – op basis van de huidige berekeningswijze – nog slechts 136,5 kg per inwoner over. In Destelbergen neemt dit zelfs af tot 128,2 kg.
- De participatie van burgers aan acties rond de netheid van hun buurt nam gevoelig toe. Het aantal afgesloten netheidscharters steeg van 81 tot 124 (eind augustus).

Een greep uit de belangrijkste realisaties:

- In april herschikte IVAGO alle ophaalrondes. Voor ruim 43.000 Gentse gezinnen wijzigde de ophaaldag. Deze operatie – zowat de grootste sinds de oprichting van IVAGO – verliep zo goed als vlekkeloos.
- IVAGO nam afscheid van de indeling in een 'landelijk' en een 'verstedelijkt' gebied. Deze benamingen dekten niet langer de lading. Voortaan is er een C-zone (inzameling restafval met containers) en een Z-zone (inzameling met zakken).
- Voor 3.200 gezinnen wijzigde het inzamelsysteem. Zij maken sinds april gebruik van een groene en grijze (rol)container in plaats van vuilniszakken.
- Ruim 1.800 gezinnen maken ondertussen gebruik van ondergrondse sorteerpunten. Er zijn er reeds 19 geïnstalleerd. Ook een studentencomplex met 500 studentenkamers hanteert deze inzamelwijze.
- Op 16 barbecueplaatsen en 9 centrale plekken in het stadscentrum plaatste IVAGO slimme compacterende afvalkorven. Die persen het afval samen, zodat de korven tot zes keer meer volume kunnen bevatten. Via het internet communiceren de korven met de IVAGO-diensten. Zo weet men wanneer de korven bijna vol zijn of er zich een technische probleem voordoet.
- IVAGO schreef een bestek uit voor de aankoop van 3.000 straatvuilnisbakken, ter vervanging van alle huidige afvalkorven. Het nieuwe type heeft een groter volume en bevat ook een opvangbakje voor sigarettenpeuken. Het is wachten op de goedkeuring van OVAM om de opdracht te gunnen.
- IVAGO kiest voor CNG als brandstof voor zijn voertuigen in de transitieperiode naar nog schonere technologieën als elektriciteit, waterstof of biogas. Het is, voor toepassingen als IVAGO met in hoofdzaak zware voertuigen, momenteel het meest bedrijfszekere en breed beschikbare alternatief.
Begin oktober namen we het CNG-vulstation in gebruik. Met 26 laadstations (4 fastfill en 22 slowfill) is dit het grootste in zijn soort in België.
- Voor de afvalenergiecentrale werd een project opgestart voor de uitbreiding van het warmtenetwerk naar naburig bedrijf.
- Zeer veel aandacht ging naar zaken die de burger of IVAGO-klant niet te zien krijgt, maar die noodzakelijk zijn om een moderne en toekomstgerichte bedrijfsvoering mogelijk maken. Op 1 januari werd het databeheersysteem SAP voor de afdelingen financiën, aankoop en onderhoud in gebruik genomen. De voorbereidingen zijn volop aan de gang om ook de loonadministratie vanaf 1 januari 2018 en de inzameling van afvalstromen vanaf 1 april 2018 op SAP over te schakelen.

Met dank aan de burger

Een andere ophaaldag, een overgangsperiode waarin het soms wat langer wachten was op de volgende inzameling van papier of glas, containers in plaats van vuilniszakken, ondergrondse sorteerstraten ter vervanging van aftandse afvallokalen, een oproep op zich in te zetten voor een propere wijk of buurt... We vroegen dit jaar veel van de burgers. De resultaten morgen er zijn: minder restafval – zowel in Gent als Destelbergen, een properdere stad met minder sluikstort... Zonder de medewerking en wat begrip van de burgers zou het niet gelukt zijn.

Daarvoor een welgemeende dank.

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: